Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 554 223 32 · obchod@sorea.sk

Šeky, karty, zľavy

Pre všetkých klientov, ktorí sa pri rezervácii pobytu v hoteloch SOREA, v CK SOREA alebo pred poskytnutím služby v športovo-relaxačných prevádzkach SOREA preukážu niektorým z nižšie uvedených identifikačných dokladov (ID), platia nasledovné zľavy a výhody:

SOREA VERNOSTNÁ ZĽAVA (KLUB SOREA)

 • 5 % z pultového cenníka ubytovania
 • 5 % z pobytového cenníka
 • 5 % z cien produktových balíkov SOREA
 • 5 % z cien akciových pobytov (pokiaľ nie je stanovené inak)
 • 20 % na vstup do BOWLING centra v hoteli SOREA Hutník
 • 30 % na vstup do AQUA RELAX centra v hoteli SOREA Titris
 • 30 % na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v hoteli SOREA Trigan
 • 30 % na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA Máj alebo na termálne kúpalisko TERMAL raj v Liptovskom Jáne

Potrebný doklad: vernostná karta „Klub SOREA“ alebo odovzdanie hotelového preukazu z predošlého pobytu, alebo ID – stály klient v rezervačnom systéme. Zľava platí pre držiteľa karty a jeho nezaopatrené deti.

DELL s. r. o.

 • 5 % zľava z pultových cien ubytovania (okrem hotela SOREA Regia)
 • 5 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
 • 5 % zľava z cien produktových balíkov RELAX a VÍKEND (s výnimkou produktového balíka SENIOR)
 • 20 % zľava z pultovej ceny ubytovania v hoteli SOREA Regia
 • 20 % zľava z pobytových cien pre dvadsaťročných

Potrebný doklad: zamestnanecký preukaz (badge)

Zľava platí len pre držiteľa preukazu. Platnosť zľavy do 31.12.2013. Zľava platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti Dell s. r. o. so sídlom Fazuľová 7, Bratislava.

KIA MOTORS SLOVAKIA s. r. o.

 • 10 % zľava z pultových cien ubytovania (okrem hotela SOREA Regia)
 • 12 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
 • 10 % zľava z cien produktových balíkov RELAX a VÍKEND (s výnimkou produktového balíka SENIOR)
 • 20 % zľava z pultovej ceny ubytovania v hoteli SOREA Regia
 • 20 % zľava z pobytových cien pre dvadsaťročných

Potrebný doklad: zamestnanecký preukaz

Zľava platí len pre držiteľa preukazu. Platnosť zľavy do 31.12.2014. Zľava platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Pre zamestnancov

 • 5 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
 • 5 % zľava z cien produktových balíkov RELAX a VÍKEND (s výnimkou produktového balíka SENIOR)
 • 10 % zľava z pobytových cien pri pobytoch od 7 prenocovaní (neplatí pre hotely SOREA SNP, SOREA J. Šverma a SOREA Regia)
 • 10 % zľava z pultových cien ubytovania (platí pre hotely SOREA Sĺňava, SOREA Máj, SOREA Ďumbier, SOREA SNP, SOREA J. Šverma, SOREA Trigan, SOREA Urán, SOREA Titris a SOREA Hutník I)
 • 15 % zľava z pultových cien ubytovania (platí pre hotely SOREA Hutník II, SOREA Ľubovňa a horský hotel SOREA Hrebienok)
 • 20 % zľava z pultovej ceny ubytovania v hoteli SOREA Regia
 • 20 % zľava z pobytových cien pre dvadsaťročných

Potrebný doklad: zamestnanecký preukaz

Zľava platí len pre držiteľa preukazu. Platnosť zľavy do 31.12.2013. Zľava platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava.

Pre poistencov

 • 10 % zľava z pobytových cien pri pobytoch od 7 prenocovaní (neplatí pre hotely SOREA SNP, SOREA J. Šverma a SOREA Regia)
 • 10 % zľava z pultových cien ubytovania (platí pre hotely SOREA Regia, SOREA Sĺňava, SOREA Máj, SOREA Ďumbier, SOREA SNP, SOREA J. Šverma, SOREA Trigan, SOREA Urán, SOREA Titris a SOREA Hutník I)
 • 15 % zľava z pultových cien ubytovania (platí pre hotely SOREA Hutník II, SOREA Ľubovňa a horský hotel SOREA Hrebienok)

Potrebný doklad: preukaz poistenca VšZP

Zľava platí len pre držiteľa preukazu. Platnosť zľavy do odvolania. Zľava platí pre všetkých poistencov spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava.

ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Pre zamestnancov

 • 10 % zľava z pultových cien ubytovania (okrem hotela SOREA Regia)
 • 12 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
 • 10 % zľava z cien produktových balíkov RELAX a VÍKEND (s výnimkou produktového balíka SENIOR)
 • 20 % zľava z pultovej ceny ubytovania v hoteli SOREA Regia
 • 20 % zľava z pobytových cien pre dvadsaťročných​

Potrebný doklad: zamestnanecký preukaz

Zľava platí len pre držiteľa preukazu. Platnosť zľavy do 31.12.2013. Zľava platí pre všetkých zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom Radlinského 13, 815 80 Bratislava a pre všetkých zahraničných Slovákov.

Pre slovákov žijúcich v zahraničí

12 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
10 % zľava z cien produktových balíkov RELAX a VÍKEND (s výnimkou produktového balíka SENIOR)

Potrebný doklad: osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, resp. preukaz zahraničného Slováka

Zľava platí pre všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí (pre držiteľov preukazu) a ich rodinných príslušníkov (manžel, manželka, nezaopatrené deti) pri spoločnom nástupe na pobyt. Platnosť zľavy do odvolania.

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

 • 5 % z pultového cenníka ubytovania
 • 5 % z pobytového cenníka
 • 5 % z cien produktových balíkov RELAX a VÍKEND (s výnimkou produktových balíkov SENIOR)
 • 20 % do BOWLING centra v hoteli ***/** SOREA Hutník I./II.
 • 30 % na vstup do AQUA RELAX centra v hoteli SOREA Titris
 • 30 % na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v hoteli SOREA Trigan
 • 30 % na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA Máj alebo na termálne kúpalisko TERMAL raj v Liptovskom Jáne
 • počas letných mesiacov zľava vo výške 100 % na vstup na letné termálne kúpalisko TERMAL raj pre všetkých ubytovaných hostí v hoteli *** SOREA Máj od 3 nocí
 • detské zľavy až do 100 % - podľa podmienok daného hotela
 • voľné vstupy do hotelových bazénov - podľa podmienok daného hotela

PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINY:

(skupiny s minimálnym počtom 15 osôb, ktoré realizujú pobyt ucelene a na pobyt nastupujú s jednotným skupinovým voucherom)

 • 10 % z pobytovej ceny a možnosť využitia ďalšej zľavy - 21. osoba GRÁTIS

Potrebný doklad: členský preukaz Klubu slovenských turistov s platnou členskou známkou.

ODBOROVÉ ZVÄZY SR

 • 20 % zľava z pultových cien ubytovania
 • 10 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
 • 5 % zľava z cien produktových balíkov RELAX, VÍKEND a SENIOR
 • 5 % zľava z cien akciových pobytov (pokiaľ nie je stanovené inak)

Ďalšie bonusy:

(platí iba pre klientov OZ SR ubytovaných v hoteloch SOREA)

 • 20 % zľava na vstup do BOWLING centra v hoteli SOREA Hutník
 • 30 % zľava na vstup do AQUA RELAX centra v hoteli SOREA Titris
 • 30 % zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v hoteli SOREA Trigan
 • 1 x vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA Máj

Potrebný doklad: členská karta (preukaz člena OZ) a potvrdenie o aktívnom členstve

Zľava platí pre členov OZ a ich rodinných príslušníkov (manžel, manželka, nezaopatrené deti) pri spoločnom nástupe na pobyt.

ODBOROVÝ ZVÄZ VASAS (MAĎARSKO)

 • 5 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)

Potrebný doklad: členská karta (preukaz člena) a potvrdenie o aktívnom členstve

Zľava platí pre členov OZ VASAS a ich rodinných príslušníkov (manžel, manželka, nezaopatrené deti) pri spoločnom nástupe na pobyt.

SE BORDNETZE – SLOVAKIA s. r. o.

 • 12 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
 • 10 % zľava z cien produktových balíkov RELAX a VÍKEND (s výnimkou produktového balíka SENIOR)

Zľava platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti SE Bordnetze – Slovakia s. r. o. so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra a ich rodinných príslušníkov (manžel, manželka, nezaopatrené deti) pri spoločnom nástupe na pobyt. Platnosť zľavy do odvolania.

RODINNÉ PASY

 • ​10 % zľava z pultových cien ubytovania
 • 10 % zľava z pobytových cien (t.j. z cien pobytov od 2 prenocovaní – okrem veľkonočného, vianočného a silvestrovského turnusu)
 • 5 % zľava zo seniorskych cien

Zľavy platia v hoteloch SOREA Sľňava, SOREA Urán, SOREA Titris, SOREA Hutník I/II a SOREA SNP.

Potrebný doklad: preukázanie sa kartou RODINNÉ PASY

Zľava platí pre držiteľa karty a jeho rodinných príslušníkov (manžel, manželka, nezaopatrené deti). Platnosť zľavy do 17.7.2014.

ORANGE SLOVENSKO, a. s.

 • 5 % zľava z pultových cien ubytovania
 • Potrebný doklad: preukázanie sa kartou ORANGE

Zľava platí len pre držiteľa karty.

SODEXHO POUKÁŽKY

Poukážky Holiday Pass, Universal Pass, Relax Pass a Flexi Pass slúžia k úhrade ceny rekreácií a regeneračných pobytov v celej sieti hotelov SOREA a sú určené na úhradu služieb športového vyžitia v nasledujúcich typoch hotelových prevádzok:

 • športové centrá
 • fitnescentrá
 • plavárne
 • regeneračné a relaxačné centrá
 • solária, sauny, masáže   

VAŠA SLOVENSKO POUKÁŽKY

Darčekový lístok, Relaxačný lístok a Dovolenkový lístok slúžia k úhrade ceny rekreácií a regeneračných pobytov v celej sieti hotelov SOREA a sú určené na úhradu služieb športového vyžitia v nasledujúcich typoch hotelových prevádzok:

 • športové centrá
 • fitnescentrá
 • plavárne
 • regeneračné a relaxačné centrá
 • solária, sauny, masáže

 

Uvedené zľavy nie je možné navzájom kombinovať!