Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 554 223 32 · obchod@sorea.sk

Ľubovnianske Kúpele

Počasie

Ľubovnianske Kúpele sa juhovýchodne od Starej Ľubovne na východ od Vysokých Tatier v malebnom údolí Ľubovnianskej vrchoviny v nadmorskej výške 680 m n. m. Ležia v merne teplej oblasti s kontinentálnou klímou. Podnebie sa vyznačuje značnými teplotnými rozdielmi medzi letným a zimným obdobím.

Priemerná teplota v lete: 11,9 °C
Priemerná teplota v zime: -6,2 °C
Priemerná ročná teplota: 5,6 °C
Priemerné ročné zrážky: 800 mm

Doprava

Ľubovnianske Kúpele sa nachádzajú juhovýchodne od Starej Ľubovne, do ktorej do dobrý prístup prostredníctvom cestnej a železničnej dopravy.

Letecká doprava

Najbližšie civilné medzinárodné letisko je v Poprade a od mesta Stará Ľubovňa je vzdialené cca 60 km.

Cestná doprava

Priamo cez centrum mesta Stará Ľubovňa prechádzajú štátne cesty I. triedy v smere Poprad – Bardejov (Prešov) a Košice - Nowy Sacz v Poľskej republike cez hraničný priechod Mníšek nad Popradom. Autobusom sa do kúpeľov dostanete priamo zo Starej Ľubovne.

Železničná doprava

Železničnú stanicu nájdete priamo v meste Stará Ľubovňa.

Kultúra a podujatia

Informácie o kultúrnych podujatiach, zaujímavostiach a atraktivitách v blízkom meste Stará Ľubovňa nájdete priamo na oficiálnej stránke mesta www.staralubovna.sk. Mesto je kultúrnym centrom celého staroľubovnianskeho okresu.

Za kultúrou

Filmový zážitok si môžete vychutnať v kine Tatra v Starej Ľubovni. Program nájdete na www.staralubovna.sk.

O rozvoj kultúry a umenia v Starej Ľubovni sa stará Mestská organizácia kultúry a športu, ktorá okrem kina TATRA sa zaoberá aj podporou dychovej hudby Ľubovnianky, divadelného súboru Reflektor a filmového klubu Raj. Súčasťou je aj mestské televízne štúdio TDT a Ľubovnianske noviny.

Súčasťou kultúrneho života je aj Ľubovniansky literárny klub, šermiarska skupina Rádu sv. Michala, folklórny súbor Ľubovňan.

Tradičné podujatia: Ľubovniansky jarmok, Vansovej Lomnička, Poetická Ľubovňa, Ľubovnianske hry.

Za zábavou

Na námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni nájdete Kolkáreň s možnosťou zahrať si aj biliard, bar Srdiečko a iné podniky. Pod krytou plavárňou nájdete štýlovú piváreň na spôsob lode – Neptún. Populárny je Salaš u Franka.

Za poznaním

HISTORICKÉ JADRO STAREJ ĽUBOVNE – pravidelné námestie obdĺžnikového tvaru s meštianskymi domami s renesančnými stavbami.

KOSTOL SV. MIKULÁŠA v Starej Ľubovni – dominanta námestia, pochádza z roku 1280.

PROVINČNÝ DOM v Starej Ľubovni – bývalé sídlo gubernátora spišských zálohovaných miest, renesančný sloh

ĽUBOVNIANSKY HRAD – rozľahlý kamenný hrad postavený v 14. storočí pre ochranu obchodných ciest do Poľska. Počas takmer štyroch storočí bol dôležitým administratívnym centrom 16 zálohovaných spišských miest a dedín, ale aj úkrytom pre poľské korunovačné klenoty. Na hrade nájdete expozície historické, archeologické, dobového nábytku, sakrálneho umenia a zbraní. www.staralubovna.sk, www.zamky.sk.

ĽUBOVNIANSKY SKANZEN – nachádza sa priamo pod Ľubovnianskym hradom a nájdete tu expozíciu ľudovej architektúry so vzácnym zrubovým kostolíkom z Matysovej z roku 1883, hospodárske stavby, zrubovú kováčsku vyhňu, mlyn a stolársku dielňu. www.staralubovna.sk.

DREVENÝ KOSTOLÍK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE v Hraničnom – zachovalý drevený rímsko – katolícky kostolík z roku 1785.

ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA V NIŽNÝCH REPAŠOCH – rázovitá obec v Levočskom pohorí s radovou reťazovou zástavbou. V centre kostol sv. Anny, pôvodne ranogotický.

HRAD PLAVEČ – zrúcanina hradu nad obcou Plaveč pri ceste do Starej Ľubovne, vznikol pravdepodobne už v 12. storočí ako opevnené strážne miesto. www.kamvyrazit.sk.

HOLUMNICKÝ HRAD – zvyšky blokovej stavby goticko-renesančného typu z prelomu 15. a 16. storočia, ktorý nájdete na miernom kopci za obcou.

HRAD KAMENICA – zrúcanina hradu nad obcou Kamenica, postavený v 13. storočí.

RÍMSKOKATOLÍCKA BAZILIKA SV. KRÍŽA v Kežmarku – pôvodne slovanská osada, najstaršie kamenné časti sú z 13. storočia, dnešná podoba z gotickej prestavby v 15. storočí. www.kezmarok.sk.

DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL v Kežmarku – celý drevený kostol, jedna z najznámejších historických pamiatok mesta. Kapacita 1460 osôb, barokový interiér. www.kezmarok.sk.

THÖKÖLYHO HRAD v Kežmarku – prvá zmienka pochádza z roku 1463, pôvodne gotická pevnosť prestavaná na renesančný zámok, v súčasnosti stále expozície z histórie Kežmarku, Vysokých Tatier a Spiša. www.kezmarok.sk.

SPIŠKÝ HRAD S OKOLÍM (Spišská kapitula a Spišské Podhradie a Žehra) – najrozsiahlejší stredoveký hrad v Strednej Európe, spomínaný už v 13. storočí. Spišské podhradie je známe stavbami – katolícky kostol Narodenia Panny Márie, Kláštor milosrdných bratov. Spišská Kapitula je malé cirkevné sídlo s vzácnou katedrálou sv. Martina. V Žehre nájdete gotický kostolík zo 14. storočia zdobený jedinečnými freskami. www.spis.sk, www.zamky.sk.

MARKUŠOVSKÝ HRAD – zrúcanina hradu priamo v obci. www.markusovce.sk.

KAŠTIEĽ V MARKUŠOVCIACH – vysunutá expozícia Múzea Spiša v Spišskej novej vsi, vybudovaný bol v 17. storočí ako pevnosť. www.markusovce.sk.

LEVOČA – historické spišské mesto, známe predovšetkým vďaka dielam Majstra Pavla z Levoče. Nájdete tu historickú radnicu, Dom majstra Pavla, Baziliku navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore (najznámejšie pútnické miesto na Slovensku), Spišské múzeum a Kostol sv. Jakuba Apoštola. www.levoca.sk.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - spišské mesto, v ktorom nájdete najväčšiu kostolnú vežu na Slovensku ZOO a Vlastivedné múzeum. www.mestosnv.sk.

MÚZEUM ČERVENÝ KLÁŠTOR - nájdete ho už na území Pienin www.pieniny.sk, ktoré sú najčastejším výletným miestom návštevníkov Tatier, predovšetkým kvôli populárnemu splavu na pltiach po hraničnej rieke Dunajec. Národná kultúrna pamiatka Červený kláštor bol pôvodne kartuziánskym kláštorom, neskôr sa stal kamaldulským kláštorom, mníchov kamaldulov, ktorí podobne ako ich predchodcovia žili pustovníckym spôsobom a venovali sa včelárstvu, poľnohospodárstvu a ľudovému liečiteľstvu.

BARDEJOV - známe historické mestečko na východnom Slovensku, neďaleko Bardejovské Kúpele. V centre mesta nájdete množstvo kultúrnych zaujímavostí – rímsko-katolícky kostol. Sv. Egídia, mestskú radnicu, sochu sv. Floriána. www.bardejov.sk, www.e-bardejov.sk.

Za prírodnými krásami

BELIANSKA JASKYŇA – sa nachádza vo východnej časti Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou a jej dĺžka je 2350 m. Zaujímavé sú sintrové vodopády, pagodovité stalagmity i viaceré jazierka. Bližšie info www.ssj.sk.

Jaskyňa Zlá diera v Lipovciach – je ojedinelým krasovým javom v tejto oblasti, známa pod názvom Zla džura. Verejnosti je prístupná jedine so sprievodcom zo Slovenskej speleologickej spoločnosti. www.kamvyrazit.sk.

HALIGOVSKÉ SKALY – chránený prírodný výtvor s komplexom brál a jaskyňou Aksamitka a s množstvom botanických a zoologických zvláštností.

TANAP – tatranský národný park, informácie o parku nájdete na www.tanap.sk, www.vysoketatry.com, www.tatry.sk.

PIENINY – prvý medzinárodný prírodný park v Európe (Poľsko + Slovensko), obľúbené výletné miesto návštevníkov Tatier, vyznačuje sa zaujímavou geologickou stavbou s atraktívnymi reliéfmi skalných stien, vežičiek a bradiel. Turistickou atrakciou je splavovanie na pltiach 9 km dlhého prielomu hraničnej rieky Dunajec. www.pieniny.sk, www.pltnici.sk.

SLOVENSKÝ KRAS – krajinne najväčší kras v strednej Európe, patrí k najkrajším oblastiam Slovenska. Krasový reliéf je tvorený zaujímavými povrchovými a podzemnými útvarmi. Súčasťou sú jaskyne Domica, Gombasecká, Jasovská a Silická. V blízkosti aj jedinečné Ochtinská aragonitová jaskyňa. Známa je Silická ľadnica – priepasť so stálou ľadovou výzdobou. www.ssj.sk, www.roznava.sk.

SLOVENSKÝ RAJ – najznámejší národný park vo východnej časti Slovenska. Nájdete tu pozoruhodné charakteristické rokliny s vodopádmi a krasové javy ako závrty, jaskyne a diery. Najznámejšia je Dobšinská ľadová jaskyňa. Bližšie info: www.slovenskyraj.sk, www.ssj.sk.