Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 554 223 32 · obchod@sorea.sk

Nízke Tatry

Charakteristika a poloha

Nízke Tatry sú rozlohou najväčším horstvom Slovenska, ktoré sa rozprestiera medzi hornými tokmi riek Váhu a Horna. Sú súčasťou pohoria Karpát, na severe ohraničujú Liptovskú kotlinu a na juhu Horehronie. Dĺžka pohoria je približne 80 km a priemerná šírka 30 km. Najvyššie vrcholy sú Ďumbier (2043 m), Chopok (2024 m), Dereše (2004 m), Chabenec (1955 m) a Kráľova hoľa (1948 m).


Nízke Tatry patria k obľúbeným turistickým destináciám vo všetkých ročných obdobiach, poskytujú vynikajúce podmienky pre pestovanie zimných športov, letnej turistiky, vodných športov (Liptovská Mara) a kúpania (termálne kúpaliská - Liptovský Ján, Bešeňová), adrenalínových športov (speleoturistika, paragliding, rafting), v oblasti sa nachádza množstvo prírodných atraktivít (Demänovský kras), zaujímavostí ale aj historických pamiatok (Ružomberok, Liptovský Mikuláš). Územie Nízkych Tatier bolo vyhlásené za Národný park Nízke Tatry (NAPANT) v roku 1978, lesy zaberajú cca 70% celkového územia.

História v skratke

Pračlovek objavil toto nádherné miesto približne pred 6000 rokmi a usídlil sa tu natrvalo. V dobe bronzovej vyrábal dokonca špeciálne meče liptovského typu, ale keltské kmene predsa len prenikli na jeho územie a zanechali na ňom nezmazateľné stopy (pohrebisko v Liptovskom Michale). Historické územie Liptova sa prvýkrát spomína v 13.storočí, keď už bolo samostatnou župou, súčasťou Uhorska sa však stalo o storočie skôr. Z hľadiska histórie patrí k významným udalostiam nemecká kolonizácia, ktorá podnietila vznik baníctva a začalo sa tu dolovať zlato, striebro, meď a železo, k významným postavám stredoveku patrí ospevovaný ľudový hrdina a zbojník Jánošík.

Prvé snahy o ochranu územia Nízkych Tatier začali v 19. storočí, Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený v roku 1978 a dnes zaberá rozlohu 183 004 ha. Na území nízkotatranského národného parku je vyhlásených 20 maloplošných chránených území, 10 národných prírodných rezervácií, 5 národných prírodných pamiatok, 6 prírodných pamiatok a 2 chránené areály. Z chránených druhov rastlín tu rastie plesnivec alpínsky, viaceré druhy lomikameňov, poniklec slovenský.

Zo šeliem tu žijú kuny, lasica, rys ostrovid, medveď hnedý, líška obyčajná, vlk obyčajný, v okrajových častiach pohoria mačka divá. V alpínskom pásme žijú typicky vysokohorské živočíchy ako hrabáč tatranský, hrabáč snežný, populácia svišťa vrchovského a populácia kamzíka vrchovského tatranského, ktorý je pôvodným obyvateľom Vysokých Tatier a do Nízkych Tatier bol introdukovaný v rokoch 1969-1974.

Rozvoj turistiky v tejto oblasti siaha do začiatku minulého storočia, keď boli sprístupnené Demänovské jaskyne. Najväčší rozvoj začal po vybudovaní sedačkovej lanovky na Chopok v roku 1948, čo podnietilo vznik ďalších turistických centier v oblasti (Jasná, Demänovská Dolina, Trangoška, Srdiečko, Kosodrevina).

Počasie 

Nízke Tatry, mohutná horská klenba tiahnúca sa v smere východ – západ medzi tokmi riek Váh a Hron patria k najvýznamnejším geografickým celkom Slovenska. Prevláda chladné, vo vysokých polohách až studené horské podnebie. Časté sú zmeny počasia súvisiace s rastom nadmorskej výšky, ako aj letné búrky na hrebeňoch. Celkovo je počasie obvykle horšie ako v ostatných slovenských horách. Snehová pokrývka vydrží na hrebeni Nízkych Tatier približne 150 až 200 dní. Chopok patrí k najveternejším miestom Slovenska s priemernou ročnou rýchlosťou vetra 9,5 m/s.

Priemerná ročná teplota: 0 °C
Priemerné ročné zrážky: 1200 - 1600 mm

Doprava

Oblasť Nízkych Tatier je dostupná viacerými spôsobmi, môžete si zvoliť Vami preferovaný druh dopravy, odporúčame auto, autobus alebo vlak. Celé územie je sprístupnené po obvode štátnymi cestami a železničnou dopravou.

Letecká doprava

Najbližšie verejné medzinárodné civilné letiská sú v Poprade (pravidelná aj nepravidelná doprava) a v Žiline (nepravidelná doprava). Bližšie info: www.letisko.sk.

Cestná doprava

Cestnú sieť v oblasti tvoria cesty I. a II. triedy, hlavnou dopravnou tepnou do oblasti Nízkych Tatier je diaľnica D1 a cesta E77 s horských prechodom Donovaly. Autobusové spojenia sú s každou dedinou v oblasti, hlavné autobusové stanice sú v Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Banskej Bystrici a v Brezne.

Železničná doprava

Železničné stanice vhodné pre prístup do Nízkych Tatier v ktorých zastavujú rýchlikové vlaky sú: Banská Bystrica, Podbrezová, Brezno, Červená Skala, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad. Osobnými vlakmi sa ďalej dostanete do menším miest a obcí.

Osobné horské dopravné zariadenia

Na území je vybudovaných 8 sedačkových lanových dráh, z toho 7 s celoročnou prevádzkou. Bližšie info na www.lanovky.sk.

Kultúra a podujatia

Za kultúrou

Okolie Nízkych Tatier, predovšetkým etnický celok Liptov je známy zachovanou ľudovou architektúrou, folkórom, nájdete tu množstvom kultúrno-historických pamiatok, prírodných krás, a zaujímavé sú aj rôzne kultúrne podujatia. Bližšie informácie hľadajte na www.liptov.sk, www.nizketatry.com. Za kultúrou, históriou, zábavou či poznaním sa určite vyberte do okolitých miest s nádhernými historickými centrami ako sú Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Liptovský Hrádok či Ružomberok. Bližšie informácie o mestách nájdete na oficiálnych stránkach www.lmikulas.sk, www.ruzomberok.sk, www.liptovskyjan.sk, www.lhradok.sk alebo www.liptov.sk.

KINO - Filmový zážitok rôzneho druhu si môžete vychutnať v kine Nicolaus v Liptovskom Mikuláši a v kine MsKS Pod Kriváňom v Liptovskom Hrádku. Bližšie info: www.kultura.sk, www.lmikulas.sk, www.lhradok.sk.

RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV v Liptovskom Mikuláši – expozícia tvorby Martina Rázusa a Márie Rázusovej – Martákovej.

GALÉRIA PETRA M. BOHÚŇA v Liptovskom Mikuláši - druhá najväčšia galéria na Slovensku s expozíciami gotického a barokového umenia.

GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU v Ružomberku – expozícia diela jedného zo zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia.

ARTGALÉRIA U BULLOV – v Liptovskom Mikuláši so stálou expozíciou umeleckých obrazov od slovenských výtvarníkov ako Kern, Kollár, Mudroch, Želibský.

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ – najznámejší folklórny festival, ktorý sa uskutočňuje každoročne v obci Východná začiatkom letných prázdnin v miestom amfiteátri. www.nocka.sk

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU – každoročné podujatie v Detve, plno folklóru, hudby, zábavy.

HAVRÁNOK PRI LIPTOVSKEJ MARE – v tejto archeologickej lokalite v prírode sa konajú scénické vystúpenia dokumentujúce život Keltov, ich zvyky a tradície, vrátane obetovania v keltskej svätyni. www.lmikulas.sk

Za zábavou

KOLIBA BYSTRINA - Demänovská Dolina – posedenie pri ľudovej hudbe a špeciality na grile

HARLEYWOOD CLUB NO.1 – nájdete v Liptovskom Mikuláši. Zaujímavý podnik s rôznymi akciami a koncertami.

AKROPOLA v Ružomberku – klub, diskotéky, akcie, jednoducho zábava.

COUNTRY RANČ v Ružomberku – country bály (Tradičný ružomberský country bál), výučba country tancov, country až do rána.

PAPIERNIK v Ružomberku – laser, gogo tanečnice, techno a kaaadečo iné.

ČIERNOVAŽSKÁ ÚZKOROZCHODNÁ LESNÁ ŽELEZNIČKA – nájdete tu v Liptovskom Hrádku, zachovalá technická pamiatka. Bližšie info www.plz.sk.

Za poznaním

Milovníci histórie určite neobídu:

KOSTOL SV. MIKULÁŠA v Liptovskom Mikuláši – najstaršia stavebná pamiatka mesta postavená v roku 1280.

GOTICKÝ KOSTOL LUDROVÁ – gotický kostol Všetkých svätých v Ludorovej, vysunutá expozícia Liptovského múzea v Ružomberku, kultúrna pamiatka.

CELODREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL SV. KRÍŽ – najväčší drevený evanjelický kostol v strednej Európe, postavený roku 1693, s kapacitou 6 000 osôb. Bohoslužby každú nedeľu od 9,00 hod.

MÚZEUM J. KRÁĽA v Liptovskom Mikuláši - expozícia o histórii mesta Liptovský Mikuláš + Mikulášska mučiareň v podzemí dokumentujúca vypočúvanie Juraja Jánošíka.

LIPTOVSKÉ MÚZEUM v Ružomberku – expozície prírody, archeológie, histórie a etnografie na Slovensku, ako aj expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. Zároveň expozícia histórie výroby papiera na Slovensku.

VLKOLÍNEC – skanzen ľudovej architektúry, doteraz obývaný. Zapísaný v zozname pamiatok UNESCO. Nájdete tu 45 dreveníc, kostol, zvonicu a pôvodnú studňu.

MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY V PRIBYLINE – pôvodné stavby ľudovej architektúry, pochádzajúce z 11 zatopených obcí pri výstavbe Liptovskej Mary, vrátane kostola, školy, kováčskej vyhne a požiarnej zbrojnice.

ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA HAVRÁNOK – nachádza sa pri nádrži Liptovská Mara a predstavuje rekonštrukciu pôvodného keltského sídla.

OBLAZY – KVAČIANSKA DOLINA – pamiatky ľudového technického staviteľstva z 19. storočia, nájdet tu renovované drevené vodné mlyny a pílu.

LIPTOVSKÝ HRAD - komplex gotického hradu zo 14. storočia a renesančného zámku s opevnením, ktorý nájdete v Liptovskom Hrádku.

LIKAVSKÝ HRAD - ruina gotického hradu zo 14. storočia.

VÁŽNICA A KLOPAČKA medzi Liptovským Hrádkom a Kráľovou Lehotou – expozícia v prírode, ktorý dokumentuje históriu liptovského baníctva a hutníctva. Verejnosti voľne prístupná.

Ďalšie tipy pre obdivovanie ľudovej architektúry a histórie Liptova a jeho okolia nájdete na www.kamvyrazit.sk.

Za prírodnými krásami

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY – verejnosti sprístupnená kvapľová jaskyňa, ktorá patrí k najkrajším v Európe. Sprístupnených je 1800 m, od roku 1993 sa tu vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty. Má bohatú kvapľovú výzdobu, zaujímavý systém chodieb, podzemných siení a dómov. Bližšie info na www.ssj.sk.

DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA – je tiež súčasťou Demänovského krasu s dĺžkou 1750 m, z ktorých je verejnosti sprístupnených 650 m. V spodnej časti jaskyne sú nádherné ľadové útvary. Bližšie info na www.ssj.sk.

VAŽECKÁ JASKYŇA – sprístupnená jaskyňa s nálezmi kostí jaskynného medveďa, kvapľová výzdoba je bohatá na čisto biele stalagmity a stalaktity. www.ssj.sk.

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA v L. Mikuláši – výstava fauny, flóry a minerálov. www.lmikulas.sk.

ARBORÉTUM LIPTOVSKÝ HRÁDOK– v lesoparku Hradná hora, vyhlásené za národnú pamiatku. Zaujímavé cudzokrajné dreviny. www.lhradok.sk.

BEŠEŇOVSKÉ TRAVERTÍNY – najväčšia travertínová terasovite usporiadaná kaskáda na Slovensku. www.besenova.sk

JÁNSKA DOLINA – 17 km dlhá dolina Nízkych Tatier, v dolnej časti je 20 jaskýň a 2 priepasti Jánskeho krasu. www.liptovskyjan.sk.

OKNO – najväčšie skalné okno na Slovensku, ktoré nájdete v masíve Ohnišťa (vápencovo-dolomitický masív s významným krasovým reliéfom), s dĺžkou 10 m. Prístup z Jánskej Doliny. www.liptovskyjan.sk.

ZÁSKOČIE – divoká krasová dolinka s priepasťou, www.liptovskyjan.sk.

VRBICKÉ PLESO – najväčšie jazero v Nízkych Tatrách v nadmorskej výške 1113 m n. m.

LIPTOVSKÁ MARA – jedna z najatraktívnejších vodných nádrží na Slovensku. Ponúka možnosť rybolovu, jachtingu, vodných športov a vyhliadkových plavieb.