Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 554 223 32 · obchod@sorea.sk

Dotazník spokojnosti

Vážený návštevník, v rámci neustáleho skvalitňovania nami poskytovaných služieb sme pre Vás pripravili nasledujúcu anketu. Odpovedaním na jednotlivé otázky nám pomôžete zlepšiť naše služby a zároveň získate možnosť vyhrať "niečo". Ankety sa môžete zúčastniť aj anonymne.

  1. Poznáte hotelovú spoločnosť SOREA? (!)
  2. Z akého zdroja poznáte hotelovú spoločnosť SOREA? (!)
  3. O aký typ dovolenky v SR máte záujem? (!)
  4. Pri výbere dovolenky uprednostňujete (!)
  5. Máte záujem o zasielanie ponúk spoločnosti SOREA? (!)