Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 554 223 32 · obchod@sorea.sk

Právne informácie

Iná osoba ako Sorea, spol. s r. o. môže textové a grafické materiály spracované na www sídlach spoločnosti Sorea, spol. s r. o. používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Sorea, spol. s r. o. v súlade s Autorským zákonom SR; bez jej súhlasu len v prípadoch určených Autorským zákonom SR.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte s odborom marketingu, tel. 02/5023 9186.

Informácie publikované v prostredí internetu na www sídlach spoločnosti Sorea, spol. s r. o. majú informatívny charakter. Sorea, spol. s r. o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.