Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 5542 2332 · obchod@sorea.sk
späť

VIANOČNÁ ŠTÁTNA ÚČELOVÁ DOTÁCIA PRE DÔCHODCOV SR

Darujte vašim najbližším vianočný pobyt v klimaticky najčistejších lokalitách Slovenska !

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe v hoteloch SOREA.

VYSOKÉ TATRY

Hotel *** SOREA TITRIS  - Vianočný pobyt so šátnou účelovou dotáciou 2020
Hotel *** SOREA HUTNÍK I. - TATRANSKÉ VIANOCE so štátnou účelovou dotáciou

 

NÍZKE TATRY

Hotel *** SOREA SNP - Vianočný pobyt ŠUD 
Hotel *** SOREA MÁJ - VIANOČNÁ ŠTÁTNA ÚČELOVÁ DOTÁCIA

SPIŠ

Hotel ** SOREA ĽUBOVŇA - Vianočný pobyt 2020


Objednať pobyt

Objednávka

Po vyplnení formulára vás budeme spätne kontaktovať emailom.
VIANOČNÁ ŠTÁTNA ÚČELOVÁ DOTÁCIA PRE DÔCHODCOV SR

Vaše kontaktné údaje

Dátum rezervácie
* Povinné údaje