Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 5542 2332 · obchod@sorea.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Hotelová spoločnosť SOREA, spol. s r.o. ( ďalej ako SOREA )  venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam.
Od 25.5.2018 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) o ochrane osobných údajov známe ako GDPR.  Nové nariadenie bolo vytvorené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sa Vaše osobné údaje zbierajú a ako ich používajú jednotlivé spoločnosti. Ide o nariadenie EÚ, a preto sa vzťahuje na všetky organizácie so sídlom v EÚ.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SOREA, spol. s r.o. Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70,  Bratislava, IČO: 31339204 rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi príslušný hotel SOREA, CK SOREA, alebo použije našu internetovú stránku.

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Zasielaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky, dávate svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť SOREA mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec vami určený vo vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s vami ako je Kontaktný formulár, Objednávkový formulár, Dotazník spokojnosti, Online rezervačné formuláre, na priamy marketing či na evidenciu v našom programe stálych hostí . Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb vám, na zaradenie do súťaží, v poštovom styku s vami, alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách SOREA.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci. 

Bezpečnosť

Hotelová spol. SOREA uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.  Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov spol. SOREA. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosťou udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
SOREA zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. 

Odhlásenie

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: zodpovednaosoba@sorea.sk

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky pri registrácii, odoslaním formulárov, rezervácií, dotazníkov, resp. klienti pri nástupe na pobyt v hoteloch SOREA alebo pri komunikácii s cestovnou kanceláriou SOREA.

Súbory „cookie“

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.

Pre prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môže náš portál používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. 

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Ak sa však rozhodnete odmietnuť všetky súbory cookie, nemusí naša stránka fungovať, ako ste boli doposiaľ zvyknutý.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookies prvých strán

Tieto súbory sú generované redakčným systémom, ktorý umožňuje oprávneným osobám spravovať obsah webu. Vďaka týmto súborom dokáže redakčný systém rozlíšiť, či ste administrátor stránky, správca, alebo návštevník. Tieto cookies sú nevyhnutné pre bezproblémový chod našeho systému a nie je možné ich z technických dôvodov vypnúť.

Poskytovateľ Súbory cookiesŽivotnosť*
sorea.skPHPSESSIDDočasné cookies
sorea.sksorea_sk_sessionid2 hodiny
sorea.sksorea_sk_csrf_token3 hodiny
sorea.sksorea_sk_trackerDočasné cookies
sorea.sksorea_sk_expiration2 hodiny
sorea.sksorea_sk_last_visit1 rok
sorea.sksorea_sk_last_activity1 rok
sorea.sk/ensorea_en_sessionid2 hodiny
sorea.sk/ensorea_en_csrf_token3 hodiny
sorea.sk/ensorea_en_trackerDočasné cookies
sorea.sk/ensorea_en_expiration2 hodiny
sorea.sk/ensorea_en_last_visit1 rok
sorea.sk/ensorea_en_last_activity1 rok
sorea.sk/plsorea_pl_sessionid1 hodina
sorea.sk/plsorea_pl_csrf_token3 hodiny
sorea.sk/plsorea_pl_trackerDočasné cookies
sorea.sk/plsorea_pl_expiration2 hodiny
sorea.sk/plsorea_pl_last_visit1 rok
sorea.sk/plsorea_pl_last_activity1 rok
sorea.sk/rusorea_ru_sessionid2 hodiny
sorea.sk/rusorea_ru_csrf_token3 hodiny
sorea.sk/rusorea_ru_trackerDočasné cookies
sorea.sk/rusorea_ru_expiration1 hodina
sorea.sk/rusorea_ru_last_visit1 rok
sorea.sk/rusorea_ru_last_activity1 rok

Súbory cookies súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Súbory cookies tretích  strán

Tieto súbory sú generované službou google analytics

Poskytovateľ Súbory cookiesŽivotnosť*
google.com_ga2 roky
google.com_gat1 hodina
google.com_gid1 hodina

Súbory cookies pre cieľové zameranie

Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

Súbory cookies tretích  strán

Tieto súbory sú generované službou facebook pixel a seznam

PoskytovateľSúbory cookiesŽivotnosť*
facebook.com_fbp1 hodina
seznam.czsid1 deň

*Životnosť

Dočasné cookies budú automaticky zmazané po zatvorení Vášho webového prehliadača
​Trvalé cokkies ostanú na Vašom disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača.

Na stiahnutie

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom poskytovania hotelových služieb

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom využitia služieb CK

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom evidencie reklamácií

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom zasielania marketingových ponúk

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom využitia Vernostného programu

Oboznámenie fakturácia

Oboznámenie za účelom spracovnia v kamerovom informačnom systéme

Oboznámenie za účelom spracovania - kontaktný formulár

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv