Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 5542 2332 · obchod@sorea.sk

Právne informácie

Iná osoba ako SOREA, spol. s r. o., môže textové a grafické materiály spracované na www sídlach spoločnosti SOREA používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti SOREA, spol. s r. o., v súlade s Autorským zákonom SR; bez jej súhlasu len v prípadoch určených Autorským zákonom SR.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte s oddelením marketingu, tel. +421 2 5023 9186.

Informácie publikované v prostredí internetu na www sídlach spoločnosti SOREA majú informatívny charakter. SOREA, spol. s r. o., nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.