Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 5542 2332 · obchod@sorea.sk

Piešťany

Charakteristika a poloha

Svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany leží v južnej časti Slovenska, presnejšie v strede považského výbežku Podunajskej nížiny na nive rieky Váh pri východnom okraji pohoria Považský Inovec. Administratívne je súčasťou Trnavského kraja a v súčasnosti má vyše 35.000 obyvateľov.

Mesto preslávili predovšetkým kúpele, ktoré navštevujú hostia z celého sveta už dvesto rokov. V histórii kúpeľov sú príbehy exotické i romantické, dokumenty o návštevách panovníkov, najvyšších cirkevných hodnostárov, slávnych umelcov ( Piešťanská atmosféra prilákala napríklad aj Ludwiga van Beethovena), a vplyvných štátnikov. S kúpeľmi rástlo mesto Piešťany a s mestom rástli kúpele. Dnes tvoria jeden organizmus, previazaný urbanisticky, architektonicky, funkčne, kultúrne a spoločensky tak, že jedno je nemysliteľné bez druhého.

Bližšie informácie o meste nájdete na oficiálnej stránke mesta Piešťany www.piestany.sk.

História mesta v skratke

Na územie mesta po prvýkrát vkročil človek už dávnych dobách pravekých a usadil sa na brehu rieky Váh. Šikovný lovec mamutov si uvedomil prednosti termálnych prameňov a z tohto kraja už neodišiel. Vo voľnom čase sa venoval umeniu a jeho dielo Moravianska Venuša sa dostala až do kníh dejepisu. Je vyrezaná z mamutieho kla a či má skutočne už 22 860 rokov, posúďte sami.

V priebehu ďalších rokov a storočí vystriedali umelecky nadaného lovca mamutov Kelti, Rimania ale našli sa aj stopy po Slovanoch z predveľkomoravskej a veľkomoravskej doby. Na papier sa však Piešťany dostali až v roku 1113, kde sa po prvý krát spomínajú pod názvom Pescan v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. (čítaj nizšie)

Pán Váhu a Tatier, slávny Matúš Čák Trenčiansky vládne mocnou rukou tomuto územiu na prelome 13. a 14. storočia, po jeho smrti získava Piešťany kráľ Karol Róbert z Anjou a stávajú sa súčasťou kráľovského majetku. V 17. storočí mesto trpí pod nájazdami tureckých vojsk, v roku 1642 dostalo mestské výsady a jarmočné právo a začína sa písať slávna história Piešťan. Úvodom je oslavná báseň Adama Trajána z Benešova o liečivých účinkoch piešťanských termálnych prameňov a rozkvet Piešťan nastáva za majiteľa grófa Jozefa Erdödyho, ktorý vybudoval prvé kúpeľné domy a založil Kúpeľný park. Po skončení napoleonských vojen dal gróf postaviť klasicistické Napoleonské kúpele I. určené na uzdravovanie ranených vojakov.

Kúpele si získali mnoho priaznivcov a v modernizácii pokračovala aj slávna rodina Winterovcov, ktorá mala kúpele v prenájme od roku 1889 a realizovala stavbu najvýznamnejších kúpeľných domov, mostov, kultúrnych zariadení. Počas prechádzky v centre mesta si určite všimnite secesný kúpeľný hotel Thermia Palace s budovou balneoterapie Irma, kúpeľný hotel Pro Patria či vo fukcionalistickom štýle postavený hotel Excelsior – dnes Jalta.

Barlolamač – slávny symbol mesta a dodnes súčasť jeho erbu vzniká koncom 19. storočia, keď sú už Piešťany svetoznámym kúpeľným mestom, v ktorom pôsobilo mnoho slávnych osobností tej doby. Po skončení II. svetovej vojny bol Piešťanom pridelený štatút mesta a v záujme rozvoja cestovného ruchu a športových aktivít bola vybudovaná umelá vodná nádrž Sĺňava. V roku 1954 boli Piešťany vyhlásené za kúpeľné mesto medzinárodného významu. Barlolamača nájdete na začiatku architektonicky zaujímavého Kolonádneho mosta, ktorý spája mestskú časť Piešťan s kúpeľným ostrovom a je určený predovšetkým chodcom. Južne položený Krajinský most slúži pre cestnú dopravu.

Piešťanské kúpele

(Surge et ambula – Vstaň a choď)

Za prvotného zakladateľa kúpeľov môžeme považovať páva, ušľachtilého vtáka, ktorý si zlomenú nohu vyliečil v bahennej jame, čo si nemohli nevšimnúť miestny obyvatelia a začali využívať zázračné vplyvy miestnych vôd a bahna. Účinky termálnej vody, sírneho bahna ako aj príjemné prostredie mesta a jeho okolia zabezpečili piešťanským kúpeľom slávu už v 12. storočí. V 16. storočí zaujali aj pána Juraja Wernhera, ktorý v roku 1549 vydáva v Bazileji spis s názvom „O podivuhodných vodách Uhorských“, prvú písomnú zmienku o kúpeľoch v Piešťanoch.

Piešťanské kúpele však nie sú len „podivuhodné vody“, ale blahodárne pôsobenie termálnych prameňov so sírovodíkovou, sadrovou a rádioaktívnou vodou s max. teplotou až. 69,5 0 C a výdatnosťou 45 l za sekundu vhodne dopĺňajú účinky liečivého piešťanského bahna, ktoré sa aplikuje formou zábalov, ako aj príjemné klimatické prostredie s najväčším počtom slnečných dní v strednej Európe.

Kúpele sú vhodné na liečbu chorôb pohybových ústrojov a nervových chorôb, pomáhajú zlepšovať rôzne formy reumatickej artritídy, skoliózy či zmierňovat následky úrazov pohybového aparátu chrbtice.

Bližšie informácie o piešťanských kúpeľoch a ich histórii nájdete na www.piestany.danubiushotels.sk a na www.piestany.sk.

 

Počasie

Piešťany sa rozprestierajú na rozlohe 4 420 ha pod západnými svahmi Považského Inovca v nadmorskej výške 162 metrov. Piešťany majú typicky nížinnú, mierne suchú a mierne veternú klímu. Je tu pomerne málo oblačnosti, slnko svieti okolo 2080 hodín ročne, iba 75 dní do roka je mesto bez slnečného svitu.

Priemerná teplota v lete: 19,7 °C
Priemerná teplota v zime: -2,2 °C
Priemerná ročná teplota: 9,4 °C
Priemerné ročné zrážky: 611 mm

Doprava

Piešťany sa nachádzajú na spojnici medzinárodných dopravných koridorov (vzdušného, diaľničného a železničného - v budúcnosti s perspektívou prepojenia aj riečnej dopravy).

Letecká doprava

Letisko s medzinárodným štatútom s pristávacou dráhou s rozmermi 2000 x 30 m vytvára výborné predpoklady pre turistický a ekonomický rozvoj širšieho regiónu. V súčasnosti slúži pre pravidelné medzinárodné charterové lety pre pacientov do/z piešťanských kúpeľov a nepravidelnú dopravu cestujúcich a carga. Bližšie info: www.airport-piestany.sk.

Cestná doprava

Diaľnica D1 (Bratislava, Trnava, Piešťany, Trenčín, Žilina) s medzinárodným prepojením na Viedeň a Brno vytvára ideálne prepojenie mesta Piešťany s regiónom hlavného mesta SR a s regiónom horného Považia.

Cestné vzdialenosti z Piešťan:

Bratislava 82 km
Trnava 33 km
Trenčín 42 km
Nitra 49 km
Žilina 120 km
Poprad – Tatry 259 km
Brno (CZ) 146 km
Praha (CZ) 342 km
Viedeň (A) 145 km
Budapešť (H) 223 km
Varšava (P) 595 km

Železničná doprava

Mesto Piešťany leží na medzinárodnej železničnej trati s prepojením na Budapešť, Viedeň a Varšavu.

Kultúra a podujatia

Za kultúrou

Mesto Piešťany patrí k významným centrám kultúrneho a spoločenského života na Slovensku a počas celého roka ponúka množstvo zaujímavých hudobných, kultúrnych či spoločenských akcií v priestoroch mesta, v kúpeľnom areále či vo vonkajších priestoroch v mestskom a kúpeľnom parku (hudobný pavilón).

KINO FONTÁNA - nájdete na Beethovenovej ulici č. 1, ozvučenie Dolby Digital, max. kapacita 386 miest.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO www.msks-piestany.sk - zabezpečuje programy v hudobnom pavilóne a organizuje mnoho kultúrnych podujatí v meste. Prevádzkuje:

  • KINO MALÁ SCÉNA (A. Dubčeka 27) – Kinoprojekcie z ponuky Filmového klubu, kapacita 150 miest.
  • FOYER MALÁ SCÉNA (A. Dubčeka 27) – pravidelné výstavy Klubu piešťanských neprofesionálnych výtvarníkov, Klubu kaktusárov, Klubu záhradkárov a pod.VÝSTAVNÁ SIEŇ (STARÁ LEKÁREŇ) – sídli na Winterovej 26 a organizujú sa v nej výstavy profesionálnych umelcov.
  • HUDOBNÝ PAVILÓN (BEETHOVENOVE SADY) – od mája do septembra počas pracovných dní a víkendov sa tu organizujú hudobné a divadelné produkcie.

DOM UMENIA (Nábr. Ivana Krasku 1) – impozantný architektonický skvost na brehu rieky Váh, uprostred rozsiahleho parku Vám ponúka podujatia na špičkovej umeleckej úrovni, vychutnať si môžete muzikály, koncerty, vystúpenia popredných divadelných súborov a a podobne. Aktuálny program a bližšie informácie www.domumenia-piestany.sk

Zaujímavé exteriérové podujatia:

  • Pochovávanie basy – február
  • Stavanie mája – 30.apríl
  • Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny – prvá sobota v júni
  • Plávanie otužilcov – 30.december
  • Medzinárodný Piešťanský festival – letná sezóna
  • Country lodenica, Piešťany 25.08.2004 – 28.08.2004, Autocamping Lodenica www.lodenica.sk
  • stretnutia veteránov motorizmu

KONGRESOVÁ HALA SLK (Winterova 29) a HUDOBNÝ PAVILÓN HARMONY – sú súčasťou Slovenských liečebných kúpeľov, ktoré samostatne organizujú kultúrne programy na Kúpeľnom ostrove.

BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM (Beethovenova 5) – je múzeum špecializovaným na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska. Ponúka jedinečnú prechádzku v histórii Piešťanského regiónu (archeologické nálezy, keramika, originálna ľudová kultúra) ako aj unikátne zbierky približujúce slávnu históriu kúpeľov. Stálu expozíciu nájdete v budove Kúpeľnej dvorany SLK a múzeum prevádzkuje aj výstavné priestory vo Vile Dr. Lisku (Štefánikova ulica, expozície: História slovenských kúpeľov, Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea) ako aj pamätnú izbu Ivana Krasku (Nábrežie I. Krasku č. 2). Otvorené je denne okrem pondelka, od 9,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 17,00 hod. Bližšie informácie nájdete na www.balneomuzeum.sk.

MESTSKÁ KNIŽNICA - nájdete ju na Školskej ulici č. 19, zaoberá sa budovaním, získavaním, evidovaním a ochranou univerzálneho knižničného fondu, prevádzkuje internetové stredisko a zabezpečuje výstavné a divadelné projekty. Bližšie informácie nájdete na www.kniznica.sk.

INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH (Školská ulica č. 19) – zaoberá sa organizovaním kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre mládež. www.icm.sk

STRIEBORNICA - S typickými ľudovými tancami a piesňami piešťanského regiónu sa zaoberá folklórny súbor Striebornica, bližšie informácie nájdete na www.striebornica.sk, folklórny súbor Slnečnica, folklórny súbor Máj, folklórna spevádka skupina Povoja, dychová kapela Striebornička.

Za zábavou

CLUB 22 - klub zameraný na produkciu elektronickej hudby. Nájdete ho na ul. Andreja Hlinku v budove Prioru. Otvorený je v pondelok až štvrtok do 01.00 hod, v piatok a sobotu až do 05.00 hod. Bližšie informácie nájdete na www.club22.ay.sk.

ART JAZZ GALERY - príjemná reštaurácia v centre mesta (Winterova 29), ktorá pod vedením J.D. Šošoka organizuje rôzne pútavé nekonvenčné podujatia, hlavne jazzové koncerty s našimi i zahraničnými hudobníkmi, prezentácie nových kníh, výstavy a podobne.

CASÍNO Piešťany - Štastie v hre môžete skúsiť v kasíne na Pribinovej ulici, ktoré Vám okrem príjemnej atmosféry ponúka hry: Americkú ruletu, Blackjack, Oasis Peker s progresívnym Super Bonusom, výherné automaty a samozrejme nájdete tu aj bar a reštauráciu.

Bar DOLCE VITA - Bar s erotickým zameraním nájdete na Hodžovej ulici 11, otvorený je denne okrem nedele od 20,00 hod do 05,00 hod.

Za poznaním

Pri návšteve mesta môžete obdivovať zaujímavé historické stavby a objekty, mnohé z nich sú zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Určite neobídete:

KÚPEĽNÉ DOMY NAPOLEÓN I., II., III., na Kúpeľnom ostrove. Komplex troch klasicistických kúpeľných objektov vytvárajúcich malé námestie, realizovaný v rozmedzí rokov 1822-1862. Najvýznamnejší urbanistický súbor v Piešťanoch – rekonštruovaný v r. 2000 – 2001.

RÍMSKO–KATOLÍCKY KOSTOL SV. ŠTEFANA, Štefánikova 138. Prvá zmienka o rímsko–katolíckej farnosti a kostole je z roku 1332. Dnešný kostol bol postavený v rokoch 1828-1832 v klasicisticko-empírovom slohu.

LIEČEBNÝ DOM ZELENÝ STROM, Winterova 19. Hotel – penzión postavený v roku 1902. Úprava do dnešnej podoby sa pripisuje autorom Hegedüsovi a Böhmovi (1905). Na objekte je pamätná tabuľa venovaná jednému zo zakladateľov kúpeľov Ľudovítovi Winterovi.

KURSALON – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5. Rozložitá budova s dvoma átriami a bohatou plastickou výzdobou exteriérov bola slávnostne otvorená v roku 1894. Dnes je okrem iného koncertnou miestnosťou i sídlom Balneologického múzea. Projektant – Ignác Alpár.

KOLONÁDOVÝ MOST – peší alebo tzv. sklený most, ktorý spája ponad rieku Váh mestskú časť s Kúpeľným ostrovom. Významná pamiatka funkcionalistickej architektúry, postavená v rokoch 1930 –1932 podľa projektu architekta Emila Belluša. V roku 1933 boli do presklenej steny vkomponované dve leptané vitráže „Piesne z Detvy“ a „Na salaši“ realizované podľa návrhov Martina Benku. Na predmostí sa nachádza svetoznáma socha barlolamača od sochára Kühmayera.

KÚPEĽNÝ PARK – rozprestiera sa na 40,2 ha na území Kúpeľného ostrova, je významný svojou rozlohou a flórou.

PLASTIKY CHLÓRIS, HERMES, ATÉNA, DEMETER. Skupina štyroch klasicistických záhradných plastík situovaná pred Liečebným domom Thermia Palace.

Ďalšie tipy pre obdivovanie architektúry a histórie Piešťan nájdete na www.piestany.sk.

Pri výletoch v okolí mesta na Vás dýchne dávna história na týchto nádherných miestach:

HRAD TEMATÍN (14 km S) - zrúcaniny hradu vybudovaného na temene bočnej rázsochy Považského Inovca. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1270. Ako strážny a signalizačný hrad bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Jadrom hradu bol hradný palác a mohutná hranolová bašta, obohnaná hradným múrom so vstupnou gotickou bránou. V priebehu 14. až 17. storočia bol niekoľkokrát upravovaný.

ČACHTICKÝ HRAD (17 km SZ) – vznikol v prvej polovici 13.storočia a patril k prvým hradom zabezpečujúcim západnú hranicu Uhorska. Smutne sa preslávil vďaka svojej obyvateľke Alžbete Báthoryovej (1560 – 1614), manželky župana a hlavného kapitána uhorských vojsk Františka Nádasdyho, ktorá do histórie vstúpila ako najmasovejšia vrahyňa v našich dejinách. Na svojich majektoch, vrátane hradu zavraždila vyše 600 mladých dievčat, aby sa mohla vykúpať v ich krvi a zachovať si krásu a mladosť. Palatín Juraj Thurzo ju za jej zločiny odsúdil na doživotné väzenie na Čachtickom hrade. Bližšie informácie: www.cachtice.skwww.hrady.skwww.zamky.sk.

PROTITURECKÁ PEVNOSŤ v Leopoldove (22 km J) - pôvodne renesančná pevnosť, ktorá bola stavaná podľa vzoru talianskeho hradu, v súčasnosti je v nej väznica.

TOPOĽČIANSKY HRAD (Topolčany 22 km SV) – zrúcaniny hradu sa nachádzajú na juhovýchodnom úpätí Považského Inovca. Vypínajú sa na mohutnom dolomitovom brale nad obcou Podhradie pri Duchonke. www.topolcany.sk

HRAD BECKOV (26 km S) – dnes už zrúcanina slávneho hradu, ktorý pochádza z 13.storočia. . Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.

Neobíďte ani kaštieľ v Moravanoch nad Váhom (2 km), odkaz na www.moravany.sk, kaštieľ v Chtelnici, Drugetovskú kúria a Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach a kaštieľ v Hlohovci. www.hlohovec.sk.

MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO 
Piešťany sú súčasťou Matúšovho kráľovstva, jedného z najzaujímavejších projektov v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Oblasť kráľovstva sa rozprestiera na západnej tretine Slovenska a spadá do nej cca 1100 miest a obcí, ktorých spája bohatá feudálna história a jej súčasťou je vyše 40 hradov a zámkov, bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho. V tejto oblasti pôsobili legendárne postavy našej histórie – Alžbeta Báthoryová, palatín Thurzo, Pálffyovci a odohrali sa tu i všetky stavovské povstania (Bocskay, Thököly, Rákoczi). Hrady a podhradia sú opradené legendam i a povesťami. Prevádzkovateľom projektu je občianske združenie s rovnakým názvom, ktoré sa zaoberá aktivitami pre rozvoj tohto regiónu, organizuje akcie a kultúrne podujatia na zviditeľnenie zaujímavostí tejto oblasti. Bližšie informácie o aktuálnych podujatiach www.matusovo-kralovstvo.sk.

Bližšie informácie o hradoch a zámkoch na Slovensku nájdete na www.hrady.skwww.zamky.sk.

Rôzne tipy na výlety nájdete aj na www.kamvyrazit.sk.

Za prírodnými krásami

VODNÚ NÁDRŽ SĹŇAVA tvorí chránený areál, ktorý bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu v roku 1980. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Piešťany v priamom dotyku rieky Váh. Vodná nádrž je významnou migračnou lokalitou vodného vtáctva a po vybudovaní umelého ostrova poskytuje vhodné podmienky na hniezdenie. Významnú úlohu zohráva i pri zimovaní vtáctva.

CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ MALÉ KARPATY je najrozsiahlejším chráneným územím, ktoré tvorí severozápadnú časť okresu Piešťany a zasahuje do katastrálnych území obcí Chtelnica, Dolný Lopašov, Kočín, Lančár, Šterusy, Prašník, Šípkové.

PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ORLIE SKALY v katastrálnom území Šterusy predstavuje južné svahy vápencovodolomitového vrchu porastené dúbravou lesostepného charakteru. Dôvodom ochrany je hlavne výskyt zriedkavých druhov rastlín.

PRÍRODNÁ PAMIATKA VISIACE SKALY (5 km SV) ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Hubina, bola vyhlásená za prírodnú pamiatku v roku 1994 za účelom ochrany lesných a travinných spoločenstiev a skalnatých stepí s výskytom ohrozených druhov flóry a fauny.

PRÍRODNÁ PAMIATKA MALÁ PEC (15 km SZ) sa rozprestiera v katastrálnom území obce Prašník na výmere 14 ha. Bola vyhlásená z dôvodu ochrany eoliticky vytvorenej skalnej brány v pieskovci.

PRÍRODNÁ PAMIATKA JASKYŇA VEĽKÁ PEC nachádzajúca sa v katastrálnom území obcí Prašník a Šterusy. Predstavuje dôležitú archeologickú a najmä paleontologickú lokalitu.

PRÍRODNÁ PAMIATKA VEĽKÝ JAROK (HLBOKÝ JAROK) sa nachádza na území obce Moravany nad Váhom a je príkladom grandióznej výmoľovej erózie a významným paleontologickým a archeologickým náleziskom.

JASKYŇA DRINY (Trnava, 39 km JZ) sa nachádza juhozápadne od Smoleníc na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Smolenickom krase v Malých Karpatoch. Je vytvorená je v spodnokriedových rohovcových vápencoch koróziou atmosférických vôd. Dosahuje dĺžku 680 m. Jaskynné priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované bohatou sintrovou výplňou. V súčasnosti je sprístupnených 410 m. Bližšie informácie: www.ssj.sk (Slovenská správa jaskýň), www.kamvyrazit.sk/piestany/jaskyne