Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 5542 2332 · obchod@sorea.sk

Vysoké Tatry

Charakteristika a poloha

Pohorie Vysoké Tatry sa nachádza na severnej časti Slovenska, na hranici s Poľskom a je jediným karpatským pohorím s alpským charakterom na Slovensku. Rozkladá sa na pomerne malom území a svojím hrebeňom s dĺžkou 26 km a 32 dolinami patrí k najmenším veľhorám sveta. 

Na území Vysokých Tatier vzniklo 15 samostatných osád, ktoré sú dnes súčasťou veľkého administratívneho celku – mesta Vysoké Tatry, ktoré svojou rozlohou 398 km2 patrí k najväčším na Slovensku. Mesto má v súčasnosti približne 5600 obyvateľov, administratívnym centrom je Starý Smokovec, ktorý spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským Plesom patrí k najvyhľadávanejším strediskám cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.

História v skratke

Prvé výstupy na najmenšie veľhory sveta sa podarilo realizovať už pravekému lovcovi, ktorý v hlbinách vysokotatranských lesov naháňal jaskynné medvede a losy, o čom svedčia náleziská v Belianskej jaskyni, ale aj pozostatok mozgovej kôry neandertálca v podtatranskej obci Gánovce (viď foto).

V osídľovaní Vysokých Tatier pokračovali aj keltské kmene a nálezy dokazujú aj prítomnosť človeka z dôb rímskeho impéria.

Dobrodružné povahy objavili Tatry v stredoveku, keď tu nachádzame stopy po lovcoch zveri, pašerákoch, hľadačov pokladov, zlatokopov a neskôr aj drevorubačov a pastierov. Prvé slovanské kmene začali využívať lesné bohatstvo tzv. „územia nikoho“, ich pokojný život narušil až v jedenástom storočí vpád maďarských jazdcov a podmanená pôda sa stala dedičným vlastníctvom uhorského kráľa.

V snahe čeliť expanzii poľských vojsk začali arpádovskí panovníci s osídľovaním tatranskej kotliny násilným nasadením maďarských vojakov a kolonizovali prvých nemeckých roľníkov, baníkov a kupcov. Prví konkrétni majitelia územia Vysokých Tatier boli zaslúžilí dvorania uhorského kráľa, ktorý im vlastnícke práva daroval tzv. donáciou. K najstaršej donácii patrí donácia Ondreja II. z roku 1209. Kolonizácia tatranského územia pokračovala aj v 16. a 17. storočí, začala sa rozvíjať ťažba dreva, pastierstvo a počas tureckej invázie sa z podnetu Habsburgovcov v začali tatranci zaoberať aj baníctvom.

Krásu Tatier začínajú objavovať vedci a významní dejatelia v 18. storočí, k najznámejším obdivovateľom tatranskej prírody patril Matej Bel, Juraj Bucholz ml. a R. Townson.

Vďaka ich dielam sa o nádhere tohto miesta dozvedel svet a tatranská turistika sa začína rozvíjať koncom 18. a začiatkom 19. storočia, kedy vznikla najstaršia tatranská osada – Starý Smokovec (1793) a dokončila sa výstavba Košicko-bohumínskej a neskôr aj Považskej železnice. Postupne na území Tatier vyrástlo ďalších 14 osád a oblasť sa stáva vyhľadávanou turisticko-rekreačnou destináciou strednej Európy. 

V 19. storočí sa vďaka vhodným klimatickým podmienkam priaznivo pôsobiacich na ľudských organizmus začína písať história tatranského kúpeľníctva, vznikajú liečebné domy, sanatóriá a hotely.

Prvé snahy o spojenie tatranských osád do jedného celku začínajú po druhej svetovej vojne a vyvrcholili v roku 1947 vznikom obce Vysoké Tatry. Po roku 1948 dochádza k zániku súkromného sektoru a pôvodne súkromné hotely, sanatóriá, penzióny a dopravné zariadenia získavajú nových majiteľov a začínajú slúžiť už len na rekreáciu. Vzniká Jednotný národný výbor Vysoké Tatry. V roku 1949 bol na území mesta vyhlásený Tatranský národný park TANAP ako najstarší národný park na Slovensku s najvyšším stupňom ochrany prírody.


Vysoké Tatry získavajú v roku 1957 štatút kúpeľného mesta a osady boli definitívne integrované do jedného celku s názvom mesto Vysoké Tatry až v roku 1998.

Počasie

Vďaka svojej malej rozlohe ale značnej nadmorskej výške majú Vysoké Tatry osobitný charakter počasia, ktorý je typický častými zmenami klímy v súvislosti s rastom nadmorskej výšky. Príznačné je kontinentálne podnebie so značnými rozdielmi medzi teplotami v lete a v zime a prevaha zrážok v letnom období. Cez zimu nastáva v kotlinách a dolinách inverzia a preto v januári má Lomnický štít priemerne 137 hodín slnečného svitu, kým Starý Smokovec alebo Poprad len 95. Vo výške okolo 1000 m pretrváva zimné obdobie takmer pol roka, od novembra do polovice apríla. Keď sa ochladí, vo výškach nad 2000 m sneží aj v lete. Jar sa začína v máji, leto trvá od júna do augusta. Už v októbri sa vo výškach nad 1500 m vytvára súvislá snehová pokrývka, ktorá pretrváva vo výške 1800 m do konca mája. Priemerná výška snehovej pokrývky v oblasti Štrbského Plesa je od 60 do 80 cm. V niektorých vysoko položených žľaboch a puklinách sa sneh drží celý rok. Leto sa vyznačuje častými búrkami, a preto je pre turistiku najvhodnejší koniec leta a jeseň so stálejším počasím. Prevládajúci smer vetra je západný, potom juhozápadný a severozápadný. Rýchlosti vetra sú výrazné na horách, najmä po prechode studených frontov.

Priemerná teplota v lete: 13,0 °C
Priemerná teplota v zime: -6,0 °C
Priemerná ročná teplota: 4,7 až - 3,7 °C
Priemerné ročné zrážky: 1149 - 944 mm

Doprava

Základnými spôsobmi dopravy v oblasti Vysokých Tatier je cestná a železničná doprava.

Letecká doprava

Najbližšie verejné medzinárodné civilné letisko je v Poprade (pravidelná aj nepravidelná doprava). Bližšie info: www.airport-poprad.sk.

Cestná doprava

Základnou spojnicou je tzv. Cesta Slobody (II/537), ktorá spája všetky hlavné tatranské osady v smere od západu na východ. Prístup do Tatier je možný po diaľnici D1, ktorá vedie z Ružomberka do Važca a pokračuje sa po ceste I/18 do Popradu. Autobusom sa dostanete prakticky do každej osady, hlavné autobusové stanice nájdete v Poprade www.sadpp.sk , Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese.

Železničná doprava

Hlavnou rýchlikovou stanicou pre Tatry je Poprad ako aj najvyššie položená rýchliková stanica – Štrba. Zo stanice Poprad-Tatry (hneď vedľa) dopravu do Tatier zabezpečuje typická a veľmi populárna Tatranská elektrická železnica, ktorá spája hlavné turistické centrá Tatier (Štrbské Pleso – Tatranská Lomnica). Zo Štrby vedie na Štrbské pleso atraktívna ozubnicová železnica tzv. zubačka.

Osobné horské dopravné zariadenia

Na území je vybudovaných 6 lanových dráh, k najdôležitejším patrí pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok, kabínková lanovka na Skalnaté Pleso a visutá lanovka na Lomnický štít. Bližšie info na http://www.sadpp.sk.

Kultúra a podujatia

Vysoké Tatry sú súčasťou spišského a liptovského historického regiónu, ktoré ovplývajú historickými a prírodným atraktivitami. Liptovské zaujímavosti nájdete pri Nízkych Tatrách. V podhorí tatranských osád nájdete množstvo historických miest, obcí a mestečiek, k najzaujímavejším patria mestá Poprad www.poprad.sk , Kežmarok www.kezmarok.sk, Levoča www.levoca.sk , nájdete tu aj viacero obcí so zachovanou ľudovou architektúrou a folklórom www.zdiar.sk. Informácie o akciách a možnostiach zábavy a kultúrneho vyžitia nájdete aj na www.tatry.sk.

Za kultúrou

Filmový zážitok si vychutnáte v Kine Kriváň v Novom Smokovci alebo v kine Tatry v Tatranskej Lomnici, kde sa okrem premietania filmov konajú aj divadelné predstavenia a koncerty.

GALÉRIA VILA FLÓRA v Starom Smokovci – najstaršia architektonická stavba v osade Smokovec. Expozície - výstava slovenskej majoliky, fotografie – zima vo Vysokých Tatrách, olejomaľby Ladislava Sulíka.

GALÉRIA JOZEFA TOMKU v Tatranskej Lomnici – stála expozícia diel Jozefa Tomku – sochy a maľby.

GALÉRIA JÁNA ZORIČÁKA V ŽDIARI – umelecké spracovanie skla

TATRANSKÁ GALÉRIA V POPRADE – Výstavná sieť, Dom fotografie a žltý dom Vincenta van Gogha.

V podtatranskej oblasti sa každoročne konajú 4 významné folklórne festivaly: Východná, Ždiar, Liptovská Teplička, Červený Kláštor.

Plánované podujatia vo Vysokých Tatrách nájdete na www.tatry.sk.

Za zábavou

V meste vysoké Tatry nájdete množstvo zábavných podnikov, diskoték a klubov. K najnavštevovanejším patria: Plesnivec na Štrbskom Plese, Jazierko v Tatranskej Lomnici.

Za poznaním

SYMBOLICKÝ CINTORÍN POPRADSKÉ PLESO – pamiatka obetiam Tatier. Jedinečný vysokohorský cintorín.

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE v Starom Smokovci – rímsko-katolícky drevený kostol postavený v roku 1888.

RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL SV. EGÍDIA v Poprade – najstaršia stavebná pamiatka mesta, ranogotický kostol z polovice 13. storočia. www.poprad.skwww.kamvyrazit.sk

MÚZEUM TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU v Tatranskej Lomnici – prírodovedná, ochranárska, historická a etnografická expozícia. Premietanie filmu o Vysokých Tatrách. www.tanap.skwww.tatry.sk

PODTATRANSKÉ MÚZEUM v Poprade – archeologická, historická a etnografická expozícia zo Spiša, vrátane nálezu lebky neandertálca v Gánovciach.

ŽDIARSKY DOM – resp. Ždiarska izba – goralské dedinské múzeum architektúry, kultúry a odievania. www.zdiar.sk

RÍMSKOKATOLÍCKA BAZILIKA SV. KRÍŽA v Kežmarku – pôvodne slovanská osada, najstaršie kamenné časti sú z 13. storočia, dnešná podoba z gotickej prestavby v 15. storočí. www.kezmarok.sk

DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL v Kežmarku – celý drevený kostol, jedna z najznámejších historických pamiatok mesta. Kapacita 1460 osôb, barokový interiér. www.kezmarok.sk

THÖKÖLYHO HRAD v Kežmarku – prvá zmienka pochádza z roku 1463, pôvodne gotická pevnosť prestavaná na renesančný zámok, v súčasnosti stále expozície z histórie Kežmarku, Vysokých Tatier a Spiša. www.kezmarok.sk

SPIŠKÝ HRAD S OKOLÍM (Spišská kapitula a Spišské Podhradie a Žehra) – najrozsiahlejší stredoveký hrad v Strednej Európe, spomínaný už v 13. storočí. Spišské podhradie je známe stavbami – katolícky kostol Narodenia Panny Márie, Kláštor milosrdných bratov. Spišská Kapitula je malé cirkevné sídlo s vzácnou katedrálou sv. Martina. V Žehre nájdete gotický kostolík zo 14. storočia zdobený jedinečnými freskami. www.spis.skwww.zamky.sk.

KAŠTIEĽ STRÁŽKY – kultúrna pamiatka, v súčasnosti v správe Slovenskej národnej galérie s expozíciami historických portrétov, nábytku a s galériou Ladislava Medňanského.

ZACHOVALÁ ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA – obce Ždiar, Lendak, Osturňa, Franková, Liptovská Teplička. www.zdiar.sk, www.lendak.sk.

LEVOČA – historické spišské mesto, známe predovšetkým vďaka dielam Majstra Pavla z Levoče. Nájdete tu historickú radnicu, Dom majstra Pavla, Baziliku navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore (najznámejšie pútnické miesto na Slovensku), Spišské múzeum a Kostol sv. Jakuba Apoštola. www.levoca.sk.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - spišské mesto, v ktorom nájdete najväčšiu kostolnú vežu na Slovensku ZOO a Vlastivedné múzeum. www.mestosnv.sk

MÚZEUM ČERVENÝ KLÁŠTOR - nájdete ho už na území Pienin www.pieniny.sk, ktoré sú najčastejším výletným miestom návštevníkov Tatier, predovšetkým kvôli populárnemu splavu na pltiach po hraničnej rieke Dunajec. Národná kultúrna pamiatka Červený kláštor bol pôvodne kartuziánskym kláštorom, neskôr sa stal kamaldulským kláštorom, mníchov kamaldulov, ktorí podobne ako ich predchodcovia žili pustovníckym spôsobom a venovali sa včelárstvu, poľnohospodárstvu a ľudovému liečiteľstvu.

Ďalšie tipy na výlety na území Tatier, Spiša, Liptova a okolia nájdete na www.kamvyrazit.sk.

Za prírodnými krásami

BELIANSKA JASKYŇA – sa nachádza vo východnej časti Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou a jej dĺžka je 2350 m. Zaujímavé sú sintrové vodopády, pagodovité stalagmity i viaceré jazierka. Bližšie info www.ssj.sk.

VODOPÁDY - patria k najobdivovanejším prírodným javom počas turistických túr. K najznámejším patria Studenovodské vodopády, ktoré vznikajú sútokom Veľkého studeného potoka s Malým studeným potokom, Obrovský Vodopád v skalnej rokline v Malej studenej doline s výškou takmer 20 metrov, ktorý vytvára Malý studený potok. Veľký Velický vodopád,Český vodopád v Českej doline, Vodopád Skok na Mlynickom potoku, Hviezdoslavov vodopád v Bielovodskej doline,Kmeťov vodopád v doline Nefcerka, Vajanského vodoopád, Tomanovský vodopád, Roháčksy vodopád, Šarafiový vodopád a ďalšie.

PLESÁ – jedinečnou krásou upútajú horské jazerá ľadovcového pôvodu tj. plesá. K najnavštevovanejším patria Hincové plesá tj. Veľké Hincovo pleso a Malé Hincovo pleso. Veľké Hincovo pleso je najväčšie a najhlbšie karové jazero na Slovenskej strane Tatier v nadmorskej výške 1946 m s rozlohou 20,08 ha a s hĺbkou 53 m. Nájdete ich v hornej časti Mengusovskej doliny v Hincovej kotline. Popradské Pleso a Štrbské Pleso nájdete priamo v turistických centrách Vysokých Tatier.

EXPOZÍCIA TATRANSKEJ PRÍRODY = BOTANICKÁ ZÁHRADA v Tatranskej Lomnici – dokumentuje flóru Vysokých Tatier.

TANAP – tatranský národný park, informácie o parku nájdete na www.tanap.skwww.vysoketatry.com.

PIENINY – prvý medzinárodný prírodný park v Európe (Poľsko + Slovensko), obľúbené výletné miesto návštevníkov Tatier, vyznačuje sa zaujímavou geologickou stavbou s atraktívnymi reliéfmi skalných stien, vežičiek a bradiel. Turistickou atrakciou je splavovanie na pltiach 9 km dlhého prielomu hraničnej rieky Dunajec. www.pieniny.sk

SLOVENSKÝ KRAS – krajinne najväčší kras v strednej Európe, patrí k najkrajším oblastiam Slovenska. Krasový reliéf je tvorený zaujímavými povrchovými a podzemnými útvarmi. Súčasťou sú jaskyne Domica, Gombasecká, Jasovská a Silická. V blízkosti aj jedinečné Ochtinská aragonitová jaskyňa. Známa je Silická ľadnica – priepasť so stálou ľadovou výzdobou. www.ssj.skwww.roznava.sk

SLOVENSKÝ RAJ – najznámejší národný park vo východnej časti Slovenska. Nájdete tu pozoruhodné charakteristické rokliny s vodopádmi a krasové javy ako závrty, jaskyne a diery. Najznámejšia je Dobšinská ľadová jaskyňa. Bližšie info: www.slovenskyraj.skwww.ssj.sk