Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 5542 2332 · obchod@sorea.sk
späť

Rekreácia s príspevkom od zamestnávateľa

Vážení klienti, uvedené pobyty budú platné v zmysle nariadení ÚVZ SR. Pre bližšie informácie kontaktujte priamo vami vybraný hotel SOREA.

Dovolenka od Bratislavy, cez Nízke a Vysoké Tatry až po Spiš!

Využite „Bezpoukazovú“ formu benefitu na rekreáciu, ktorá predstavuje faktúru vystavenú hotelom SOREA na meno beneficienta.

Podstata bezpoukazovej formy nie je materiálna, ale spočíva v spotrebe služby:
oprávnenosť výdavkov beneficienta sa preto nepodmieňuje vlastníctvom fyzického nosiča, ale predložením účtovného dokladu (faktúry) vystaveného poskytovateľom spotrebovanej služby. Aby sa zamedzilo zneužívaniu benefitu, musí predložený účtovný doklad obsahovať „označenie“ (meno a priezvisko) beneficienta. 
Žiadosť o vystavenie dokladu na uplatnenie príspevku od zamestnávateľa nahláste hneď pri rezervácii.

Za oprávnené výdavky zamestnanca sa považujú:
- služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním min. 2 prenocovania v hoteloch SOREA 
- pobytový balík obsahujúci ubytovanie min. na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou v hoteloch SOREA

SOREA - Váš partner pre oddych! 
SOREA - dovolenka na Slovensku!Objednať pobyt

Objednávka

Po vyplnení formulára vás budeme spätne kontaktovať emailom.
Rekreácia s príspevkom od zamestnávateľa

Vaše kontaktné údaje

Dátum rezervácie
* Povinné údaje